Kênh kết nối

Tác giả Phan Mạnh Dũng

Danh sách bài viết của tác giả Phan Mạnh Dũng tại spacefarm7.com

Thông tin về tác giả:

Tên Phan Mạnh Dũng
Slogan Chào các bạn, tôi là Phan Mạnh Dũng. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao đối với tôi, mà còn là nguồn động viên lớn, là đam mê mãnh liệt, khiến tôi mãi mãi trung thành với nó.
❰ quay lại